*
Борба с вредителите

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ГРАДСКАТА СРЕДА НА ЛОМ

|
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ГРАДСКАТА СРЕДА НА ЛОМ

Обществено обсъждане на проект "Изграждане на зелена и достъпна градска среда, град Лом" се проведе в заседателната зала в сградата на общината. Схемата е по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. Целта на проекта е подобряване на физическата и жизнената среда в 36 български общини, които са центрове на градски агломерации, както и създаване на устойчива, екологична и достъпна градска среда, която да способства за повишаване на качеството на живот и за създаване на нови възможности за икономическо и социално развитие.
По време на обсъждането бе представено проектното предложение, което включва 6 зони: ЖК"Кале",гр.Лом;Квартално пространство между ул."Рибарска", ул."А.Стамболийски" и Митница – гр.Лом – кв.20; Реконструкция зона за пешеходен достъп от ЖП гара до ул."Славянска", ул."К.Пастърмаджиев" и прилежащите междублокови пространства; Терена затворен между ул."Пристанищна", ул."Цвятко Павлов", ул."Бозвели", новоизградената улица и ул."Хан Омуртаг"; Междублоково пространство затворено от ул."Цвятко Павлов", ул."Славянска", ул."Бозвели", ул."3-ти март"; Реконструкция фонтан на площад "Свобода".
След проведената дискусия по проектното предложение, присъстващите граждани и специалисти взеха решение за ново обществено обсъждане на проекта, което да се проведе в началото на месец декември тази година. Дотогава скиците с предложенията ще бъдат изложени във фоайето на сградата на общинска администрация.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар