*
Борба с вредителите

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) ВЪВ ВРАЦА BG16FFPR003-2.001-0036 „ВРАЦА – ЧИСТ И ЗЕЛЕН ГРАД“

|
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) ВЪВ ВРАЦА BG16FFPR003-2.001-0036	„ВРАЦА – ЧИСТ И ЗЕЛЕН ГРАД“

Обществено обсъждане за гражданите на община Враца на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0036 Враца – чист и зелен град

В Градска концертна зала на Община Враца на 26 февруари 2024 година (понеделник) от 17:00 ч.

Целта на проект „Враца – чист и зелен град“ е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на Община Враца, която е с нарушено КАВ по този показател в периода 2017-2021 г. Фокусът на концепцията е насочен към благоустрояване на зелени площи, представляващи „кални петна“ с растителни видове с най-висока степен на ефективност по отношение улавянето на ФПЧ и пречистването на въздуха по естествен път, за да се защити здравето и благосъстоянието на гражданите от свързани с околната среда рискове.

• Подготвителни дейности: идентифициране на подходящи терени/обекти, в които да се извършат интервенциите; подбор и изготвяне на списък на подходящата за озеленяване растителност по определени критерии; изготвяне на идейни проекти и подготовка на консолидирана документация за доказване на климатична устойчивост и подготовка на проектно предложение.

• Основни дейности – изграждане на зелена инфраструктура и поливни системи.

Целева група на предвидените с концепцията дейности/инвестиции, са жителите, ползващи се от мерки за качеството на въздуха на територията на община Враца. Очакваните резултати са подобрено Качество на атмосферния въздух в Община Враца.

Линк към презентация за концепция на BG16FFPR003-2.001-0036     „ВРАЦА – ЧИСТ И ЗЕЛЕН ГРАД“    

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0QkLWJtpjC79c21a5PovaWbDWLPDqqEBqXKFG7eHcUJ3vLr3u7d2pcoYH7eceStjwl&id=61554949662696

Анкета: https://forms.gle/DcUXtbhpxkue7Tfp9

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ-Враца: oic_vratza@abv.bg 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар