*
Борба с вредителите

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ

|
ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ

Кметът на Община Враца инж.Николай Иванов кани гражданите да участват в обществено обсъждане на проекти в одобрените от местната общественост и с решение на Общинския съвет на община Враца три зони за въздействие в град Враца по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – устойчива Враца”. Очаква се мнението на хората за основните проблеми на Враца, разрешаването на които биха съживили града и биха го направили по-привлекателно място за живот и работа. Дискусиите имат за цел да дадат идеи за проектни предложения, свързани с инфраструктура, работни места, спорт и отдих, култура, образование, социална сфера и други, които да се разработят за осъществяване в идентифицираните зони за въздействие. Във връзка с идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частно партньорство на територията на обособените зони са предвидени и дискусии на тематични фокус-групи, които ще се проведат на 4 и 5 март 2013 г. в заседателната зала в сградата на общинската администрация по график, публикуван на сайта www.vratza.bg – раздел „Полезна информация за гражданите”. Очакваме гражданите на Враца активно да участват в общественото обсъждане, за да може интегрирания план за градско възстановяване и развитие да отговаря в най-пълна степен на техните очаквания и потребности.   ПРОГРАМА за провеждане на дискусии по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – устойчива Враца”  Етап II - Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорство на територията на обособените зони   Община Враца, 4 - 5 март;  11,00 – 18,00 ч.   На 4-5 март 2013 г. в сградата на общинска администрация Враца, заседателната зала на 2 етаж, ще се проведат дискусии – фокус групи за идентифициране и приоритизиране на проекти и обществено обсъждане на предложените проекти в одобрените от местната общественост и с решение на Общинския съвет на община Враца три зони за въздействие в град Враца по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – устойчива Враца”    Работата на фокус-групите и общественото обсъждане ще се проведе, както следва: Ден и час МОДУЛ 04 март   11,00 – 12,00 ОБРАЗОВАНИЕ – Училища – НУ, ОУ, СОУ, ПГ, ЕГ, ПМГ, средищни 13,00 – 14,00 ОБРАЗОВАНИЕ – детски градини и детски ясли 14,00 – 15,00 КУЛТУРА – РИМ, Държавна Филхармония, читалище „Развитие”, Драматично-куклен театър, Регионална библиотека, Младежки дом 15,00 – 16,00 НПО 16,00 – 17,00 Спортни клубове, ОП „Спорт и туризъм” 18,00 – 19,00 Граждани - ж.к. „Дъбника” и ж.к. „Сениче” 05 март   11,00 – 12,00 Туризъм, туристически агенции, хотели, ОП „Спорт и туризъм” 13,00 – 14,00 Здравни заведения 14,00 – 15,00 Социални институции, ОП „Социални дейности” 15,00 – 16,00 Регионални дирекции на държавни институции 16,00 – 17,00 Представители на бизнеса, ТПП Срещата с гражданите от ж.к. „Дъбника” и „Сениче”  ще се проведе Центъра за административно обслужване на граждани в ж.к. „Дъбника” (Сградата на пощата - пълномощничество - 2 етаж). Най-учтиво ви каним да участвате в работата на фокус групите и общественото обсъждане.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар