*
Борба с вредителите

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ МОНТАНА

|

В заседателната зала на Областна администрация - Монтана проведе заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията /ООСППК/ в област Монтана. Срещата бе ръководена от областния управител Ивайло Петров, който е и председател на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Монтана.
Прие се нов член на Съвета – г-жа Ирена Димова - заместник директор на ТД на НАП Велико Търново.
В изпълнение на мярка 7 от Програмата за превенция и противодействие на корупцията на ООСППК в област Монтана за 2012 г. на заседанието се разгледаха и приеха отчетите на общините за усвоените през първото полугодие на 2012 г. средства по проекти финансирани от Оперативните програми „Регионално развитие”, „Развитие на човешките ресурси”, „Административен капацитет” и „Околна среда”, от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, МРРБ, Министерство на финансите, Предприятие за управление дейности по опазване на околната среда, ДФ „Земеделие” и др.
Общините са бенефициенти по 68 проекта на обща стойност 83 714 909 лв., от които усвоени през периода са 9 329 387 лв.
Членовете на Съвета се запознаха и с отчетите на териториалните структури и общините за постъпили при тях сигнали за корупция, които са по мярка 3 от горецитираната програма.
Разгледани бяха и се взе решение по 2 сигнала до ООСППК.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар