*
Борба с вредителите

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ОБСЪДИ ПЛАН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ВРАЦА

|
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ОБСЪДИ ПЛАН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ВРАЦА

На първото за годината общо заседание Общественият съвет по социални дейности, с председател заместник кметът Светозар Луканов, бе приет годишен план за развитие на социалните услуги в община Враца през 2014 г. Обсъжданията и допълненията по плана са правени в продължение на месец. Планът включва продължаване на процеса на деинституционализация на децата от Дома за младежи с умствени увреждания в с. Три кладенци и ДДЛРГ „Асен Златаров”. Предвижда се намаляване на капацитета на двете социални заведения и разкриване към тях на преходни и защитени жилища. Община Враца ще продължи да реализира социални услуги, които са необходими на гражданите чрез Дома за деца, лишени от родителски грижи, Дома за младежи с увреждания, Звеното „Майка и бебе”, Дома за стари хора. И през 2014 г. ще функционира социалният патронаж, който вече ще обслужва със 150 души повече, така от услугата ще се възползват 350 жители на общината. Ще продължи и успешната дейност по обучението на приемните родители, които само за година станаха 35 семейства. С по 10 места ще бъде увеличен капацитетът на Дома за стари хора във Враца и в Центъра за обществена подкрепа.  Още 20 деца с увреждания ще могат да посещават специализирания център „Зорница”. От 1 април стартира проектът „Помощ в дома”, по който 35 служители на общинското предприятие „Социални дейности” ще предоставят помощ на 60 души. В годишния план влизат и нови социални услуги. Такива се очаква да бъдат предоставяни чрез новооткрити центрове за временно настаняване на лица с психически проблеми и на хора в риск, а също чрез кризисен център за деца в риск. „Всички социални дейности в плана са необходими и са в помощ на хората. Надявам се те да бъдат приети на предстоящото редовно заседание на общинския съвет на 26 март” – обобщи зам.-кметът Луканов.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар