*
Борба с вредителите

ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА КУЛА

|
ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА КУЛА

Община Кула организира обществен форум под надслова „Стратегически направления за развитие и растеж на община Кула“, съобщиха от общината.

Форумът бе организиран под формата на кръгла маса с участието на представители на всички социални групи в общината – млади хора, пенсионери, общинска администрация и общински съвет, държавни институции и представители на местния бизнес.

Темата бе обсъждане на икономическото и социално развитие на община Кула за новия планов период 2014- 2020 г. и приоритетните области, в които ще бъдат съсредоточени усилията на местните власти през този програмен период.

Присъстващите представители участваха активно в обсъждането на проблемите. Представителите на бизнеса изложиха не само актуалното състояние на бизнес- средата в града, но и разясниха бъдещите си намерения за разширяване на производството и нуждата от кадри, което бе полезно за представителите от Агенция по заетостта.

Участниците във форума се обединиха около няколко основни проблема на община Кула, като високата безработица и ниските доходи, липсата на инвестиции, демографския срив. Тези проблеми определят Кула като граничен и селски район в икономически упадък.

Като възможности за развитие на общината присъстващите определиха разитието на туризма във всичките му разновидности- селски, екологичен, културно- исторически, ловен и риболовен, търсенето на инвеститори и подкрепата за местния бизнес, възстановяването и развитието на традиционните отрасли, като растениевъдство и животновъдство, млекопроизводство и млекопреработване. Обществено обсъждане за развитието на Кула предстои да бъде направено и през месец март.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар