*
Борба с вредителите

ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

|

Най-важните моменти от Общата стратегия за електронно управление в Република България бяха представени на 2 октомври 2012 г. в Областна администрация, където се проведе първото заседание на Областния консултативен съвет по електронно управление и информационна сигурност към Областния съвет за развитие на област Враца. Срещата бе открита от Заместник областният управител инж.Валентин Литов, а гост бе г-н Иван Станев – директор Дирекция „Електронно управление“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Като членове на Консултативния съвет в заседанието взеха участие представители на общините – Враца, Козлодуй, Борован, Криводол, Оряхово, Роман, Бяла Слатина, Мездра.
Електронното управление представлява трансформация на държавните структури, чрез използването на информационни и комуникационни технологии, насочена изцяло към потребителите. То трябва да осигури по-качествени и достъпни услуги за гражданите и бизнеса, да подобри ефикасността и ефективността на администрацията, като така ще се повиши нейната прозрачност и отчетност, а също доверието и сигурността на потребителите, са същността, основните принципи и мисията на Общата стратегия за електронно управление на Република България.
Бяха очертани някои основни проблеми във връзка с реализирането на електронното управление, като: електронните различия между институциите, недостатъчната сигурност по отношение на представяните услуги, липсата на развита система на държавните администрации до малките населени места, липсата на инфраструктурна осигуреност, ясно очертани правила за комуникация или т. нар. обмен на данни и не последно място малкото подготвени специалисти в областта.
На срещата Заместник областният управител инж.Валентин Литов сподели, че за Врачанска област направлението гр. Мездра – гр. Роман е с най-малка оптична свързаност, която обаче до 2014 г. е предвидено да бъде доразвита. Към момента Областна администрация Враца обменя електронно документи с пет от общините, като се предвижда в най-скоро да се започне работа по този начин и с останалите общини.
Представителят на община Козлодуй, подчерта, че съществен проблем при предоставянето на електронни услуги е честата промяна в Списък с унифицираните наименования на административните услуги / СУНАУ /. От община Бяла Слатина беше направено предложение административните услуги по електронен път да се предоставят до малките населени места, чрез съответните кметства.

На срещата г-н Иван Станев – директор дирекция „ЕУ“ към МТИТС, представи пред останалите членове накратко това, което към момента се прави на централно ниво по отношение на електронното управление и отговори на въпроси на представителите на общините.
Областна администрация Враца е втората в страната след Софийската, която има вече свой Областен консултативен съвет по Електронно управление.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар