*

ОБСЪЖДАТ ИДЕЯТА ЗА РИБАРСКО СЕЛИЩЕ В ЛОМ

|
ОБСЪЖДАТ ИДЕЯТА ЗА РИБАРСКО СЕЛИЩЕ В ЛОМ

На работна среща в общината кметът Иво Иванов представи идеята на общинска администрация за изготвянето на проект, чиято цел е изграждане на рибарско селище в Лом. В срещата взеха участие Тони Тодоров - директор на дирекция "Морска администрация" - Лом, местни рибари, както и представители на общинското ръководство. Финансирането на проекта е безвъзмездно и е от кохезионния фонд на ЕС, предоставено чрез структурите на Изпълнителна агенция "Рибарство и аквакултури".
Проектът предвижда рибарският кей да бъде разположен на терен общинска собственост, за който вече е получено одобрението на общинския съвет и е изготвен подробен устройствен план. Първите постъпили проектопредложения ще бъдат финансирани изцяло от кохезионния фонд, а за следващите ще се преценява по целесъобразност. Финансовият ресурс, предвиден за обезпечаване на първия етап от реализацията на проектите, е 1 200 000 евро.
Лом е един от първите градове, в които такъв проект ще стартира, а ако се спази споменатото изискване за експедитивност, изграждането на рибарското пристанище може да започне още идната пролет.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар