*
Борба с вредителите

ОБСЪДИХА РАБОТАТА ПО СОЦИАЛНИТЕ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТ ВРАЦА

|
ОБСЪДИХА РАБОТАТА ПО СОЦИАЛНИТЕ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТ ВРАЦА

По повод наблюдение изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги/ОСРСУ/ и обсъждане работата по проектите в социалната сфера на територията на областта, на 4 декември в Областна администрация Враца се проведе съвместно заседание на Звеното за мониторинг и оценка /ЗМО/ и Областния координационен екип /ОКЕ/.
Заседанието беше ръководено от г-жа Цветелина Теофилова, зам. Областен управител и председател на ОКЕ.
Беше обсъден процесът на деинституционализация в област Враца. Областните координатори по проект "Детство за всички" представиха постиженията, трудностите и рисковете в работата по проекта.
Представяне на предстоящите за реализация проекти на територията на областта по дейностите "Личен асистент", "Социален асистент", "Домашен помощник" беше направено от координаторите за област Враца, работещи по проект "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище". Общо за област Враца по проектни предложения и след одобрение от Договарящия орган ще бъдат обхванати 253 безработни лица, които ще предоставят трите социални услуги – лична помощ, дейност за социална подкрепа и социално включване и комунално-битови дейности на 460 потребители в областта към сформираните звена на социалните патронажи.
Представители на БЧК – София презентираха проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“, който се реализира от БЧК по българо-швейцарската програма за сътрудничество. Такъв тип проект се осъществява за пръв път в България, стартира пилотно във Врачанска област и ще се изпълнява на територията на общините Враца, Оряхово, Криводол и Бяла Слатина.
Г-жа Димитрийка Цанова, директор на РДСП Враца представи действащите форми на социални услуги в област Враца. Към момента на територията на нашата област се предоставят 41 социални услуги, като преди четири години те са били само 19.
Г-жа Цанова засегна и темата за приемната грижа, като сподели, че въпреки трудностите се работи все по-успешно в тази посока. Към момента утвърдените приемни семейства в нашата област са 28.
Бяха представени резултатите от извършения през 2012 г. мониторинг на социалната стратегия и прието решение членовете на ЗМО и ОКЕ да изпратят в РДСП Враца и Областна администрация Враца предложенията си за корекция на стратегията в следствие реализацията на различни проекти в социалната сфера.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар