*
Борба с вредителите

ОБСЪДИХА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2013

|
ОБСЪДИХА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2013

Общинска програма за закрила на детето за 2013 г. бе приета на днешното заседание на междуинституционалната комисия за детето. Председател на комисията е заместник кметът Светозар Луканов, а в заседанието взеха участие  също членовете на комисията Нели Стоянова – директор на дирекция „Социално подпомагане” - Враца, представителите на дирекция „Здравни и социални дейности” в общинската администрация Силвия Първановска, Стефка Мерджанкова и Емилия Николаева, д-р Анета Ставрова – директор на РЗИ, Емил Данов - инспектор в детската педагогическа стая в РУП, Незабравка Костова – началник отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане”, Анита Иванова – директор на ДДЛРГ „Асен Златаров” и Тихомир Опров – председател на „Туристическо сдружение „Приказка”. Приоритетните направления, върху които ще се работи през годината, са шест. Първият е намаляване на детската бедност и създаване на условия за социалното включване на децата. Приоритети ще бъдат също осигуряването на равен достъп до качествено образование и предучилищна подготовка на децата, и подобряване на тяхното здраве. В програмата е записана и защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация. Ще се работи и върху създаването на механизми децата да вземат дейно участие в политиките, свързани с тяхната социална интеграция. Ще се насърчава участието им в различни инициативи за свободното време и развитие на техните творчески способности. Програмата ще бъде разгледана и гласувана на предстоящото редовно заседание на общинския съвет, което ще се проведе на 26 март.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар