*
Борба с вредителите

ОБСЪДИХА МЕРКИ ЗА ПО-УСПЕШНО УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОЕЙСКИ ФОНДОВЕ

|

Аспекти относно изпълнението на проекти и мерки за повишаване на степента на усвояване на европейски фондове за безвъзмездна помощ обсъдиха на техническа среща днес в Областна администрация – Враца. Срещата се организира от Регионалният офис за трансгранично сътрудничество в Кълъраш и е специално насочена към бенефициенти от Северозападен регион по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013. Екипът от финансови експерти от офиса в Кълъраш беше ръководен от г-н Богдан Мушат, ръководител на Съвместния Технически Секретариат (СТС). Участие в конференцията взеха представители на МРРБ, МОСВ, Нацио-налния институт по геофизика, геодезия и география, ТПП- Враца, общини и областни администрации.
По време на срещата бяха разисквани въпроси за отчитането на финансовия и технически напредък на проектите, най-често срещани проблеми при изпълнението, често допускани грешки при реализирането на проектите и задълженията на партньорите. В хода на дискусията бяха задавани множество въпроси към експертите от Кълъраш и бяха засегнати всички аспекти, относно изпълнението на проектите.
Организаторите обявиха, че Проектите финансирани в рамките на Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. могат да участват във фотоконкурса '' Европа в моя регион”, като крайният срок за подаване на снимки е до 31 август, 2012 г. Наградата е фото - оборудване на стойност до 1000 EUR и екскурзия за двама до Брюксел. Може да се участва със снимка на проект изпълняван в Румъния / България, който е бил или все още се финансиран от Европейските Фондове за Регионално Развитие.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар