*
Борба с вредителите

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПП ГЕРБ-ВРАЦА

|
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПП ГЕРБ-ВРАЦА

Врачани, през 3 г. мандат на управление на  ПП„ГЕРБ” Община Враца,Областна управа и народните представители,работиха   всеотдайно и компетентно по проекти от особена важност за региона. Подписани са договори и е осигурено финансиране от ЕС за над 162 милиона лева,които са в процес на реализация или  предстоят да бъдат изпълнени от новата управа,а именно:        -    Проект „Изграждане на клетка 2.1 и Сепарираща инсталация на Регионалното депо на Общини Враца и Мездра-  около 7 979 025 лева  ; Проект за преустройство и разширяване на сграда за обществено обслужване - с. Згориград - 285 000 лв. ; Проекти одобрени за финансиране от  Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР - 1 200 000 лв. ; Проект „СТИМУЛ” -  Проекта се финансира от МТСП /Министерство на труда и социалната политика/- 1 200 000 лв.; Проект „Обществени трапезарии” – Фонд „Социално подпомагане”- 28 028 лв. ; Проект „Областен информационен (ОБИ) Център Враца”- 400 000 лв. ;          - Проект „Превенция на риска от наводнения в Община Враца”- 1 000 000 лв.;  Проект „Интегриран проект за водния цикъл на Враца” -136 700 000 лв .;  Проект „Леденика – туризъм без сезони” по Оперативна програма „Регионално развитие”- 5 282 000 лв.; Проект за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения във Враца по Оперативна програма „Регионално развитие” 6 500 000 лв. ; - Проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” - 2 464 000 лв.;   Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Враца” 500 000 лв. ; Проект “CONURBANT” - 63 657 евро .   Пожелаваме на кмета инж.Николай Иванов да изпълни качествено осигурените от нас  проекти,така че средствата от тях,наистина да са от полза за град Враца и за всички хора в тези трудни времена. Пожелаваме на кметската управа,  да осигури още по-голямо финансиране за благото и реалното развитие на Враца и общината.                                                                                   Обл.ръководство на ПП”ГЕРБ”


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар