*
Борба с вредителите

ОБОРУДВАНЕ

|
ОБОРУДВАНЕ

Проект за изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в Комплексния онкологичен център във Враца ще подпише кметът на общината Николай Иванов в Благоевград. Проектът е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации" и ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Неговата основна цел  е подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до онкологично лечение в градските агломерации на Северозападна България. Продължителността на проекта ще бъде 2 години. Общият му бюджет е 6 306 906 лв., като съфинансирането от Община Враца е  254 799 лв.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар