*
Борба с вредителите

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВРЪЩА РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ

|
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВРЪЩА РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ

Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 125 прието на заседание на Общински съвет Вълчедръм, проведено на 21.11.2012 г. С посоченото Решение общинският съвет дава съгласие за замяна на земеделска земя – частна собственост със земя от общинския поземлен фонд. В случая не е налице нито една от предвидените в закона хипотези, допускащи извършването на замяна на имот – частна общинска собственост с имот – собственост на физическо лице.
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 369 прието на заседание на Общински съвет Монтана, проведено на 27.11.2012 г. С посоченото Решение общинският съвет предоставя за ползване земеделски земи на визиран в текста на решението ползвател без провеждане на процедура за отдаването им под наем съгласно Закона за общинската собственост.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар