*
Борба с вредителите

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ВРАЦА И ЗАМЕСТНИЦИТЕ ВЪРНАХА БОНУСИТЕ СИ

|
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ВРАЦА И ЗАМЕСТНИЦИТЕ ВЪРНАХА БОНУСИТЕ СИ

Преводи от 603 675 лева и 62 стотинки има към момента в сметката, открита за връщане на бонуси. Това съобщи днес премиерът Бойко Борисов. Той обяви, че са върнати всички взети допълнително пари. Единствено парламентарният секретар на Министерството на културата не бе върнал 3000 лева. Но по-късно стана ясно от Вежди Рашидов, че вече са преведени. СПРАВКА
за възстановените суми от ДМС от министрите, заместник-министрите, началниците на политическите кабинети и парламентарните секретари, получени по време на мандата на правителството

Министерство Длъжност Превод в сметка МФ

1 2 3
МС парламентарен секретар 1 221.00
МС началник на политически кабинет на вицепремиера 1 870.00
МС началник на политически кабинет на вицепремиера 1 247.00
МС началник на кабинет при министър без портфейл 740.00
МФВС министър
МФВС зам.-министър 9 350.00
МФВС зам.-министър 9 157.18
МФВС началник на политически кабинет 5 095.40
МФВС съветник 3 540.00
МВнР министър
МВнР зам.-министър 3 000.00
МВнР зам.-министър 1 370.00
МВнР зам.-министър 1 364.00
МВнР началник на политически кабинет 2 434.07
МВнР парламентарен секретар 957.60
МВР министър
МВР началник на политически кабинет 3 615.00
МТСП министър
МТСП зам.-министър 19 595.00
МТСП началник на политически кабинет 4 070.00
МТСП парламентарен секретар 3 200.00
МП Министър (настоящ)
МП зам.-министър (настоящ)
МП зам.-министър (настоящ)
МП зам.-министър (настоящ)
МП началник на политически кабинет (настоящ)
МП парламентарен секретар (настоящ)
МК министър
МК зам.-министър 3 190.00
МК зам.-министър 6 983.14
МК началник на политически кабинет 5 888.00
зам. - министър 2 813.00
МОСВ министър
МОСВ зам.-министър 31 694.77
МОСВ зам.-министър 57 201.00
МОСВ началник на политически кабинет - освободен
МЗХ министър
МЗХ зам.-министър 15 144.58
МЗХ зам.-министър 2 427.90
МЗХ зам.-министър 680.00
МЗХ началник на политически кабинет 502.09
МЗХ парламентарен секретар 417.04
МО министър
МО зам.-министър
МО зам.-министър
МО началник на политическия кабинет
МО парламентарен секретар
МОМН министър
МОМН зам.-министър 1 188.39
МОМН зам.-министър 1 188.39
МОМН началник на политически кабинет 1 175.85
МОМН Парламентарен секретар 642.01
МИЕТ министър
МИЕТ зам.-министър 10 195.35
МИЕТ зам.-министър 12 769.37
МИЕТ парламентарен секретар
МТИТС министър
зам.-министър 17 249.00
МТИТС зам.-министър 53 994.00
МТИТС началник на политически кабинет 10 728.00
МТИТС парламентарен секретар 10 276.00
МФ министър
МФ зам.-министър 18 480.00
54 286.00
МФ зам.-министър 3 196.00
МЗ министър
МЗ зам.-министър 4 862.88

МЗ зам.-министър 7 442.96
МЗ началник на политически кабинет и парламентарен секретар 7 663.41

зам.-министър - напуснал 8 111.61
МРРБ министър
зам.-министър 30 200.00
МРРБ зам.-министър 1 191.30
МРРБ зам.-министър 2 780.00
МРРБ зам.-министър 1 207.00
МРРБ началник на политически кабинет 3 724.40
МРРБ парламентарен секретар 1 944.76
Изп. дир. на ИА по лекарствата 18 951.57
Председател на КЗК 15 792.00
ОБЩО 498 008.02

498 008.02
105 667.60
603 675.62


СПРАВКА
за възстановените суми от ДМС от областните и заместник-областните управители

Областна администрация Длъжност Превод в сметка МФ

1 2 3
Благоевград областен управител 527.00
зам.-областен управител 935.00
зам.-областен управител 934.11
Враца областен управител 2 352.00
зам.-областен управител 1 513.00
зам.-областен управител 847.00
Велико Търново областен управител 768.87
зам.-областен управител 1 351.54
зам.-областен управител 1 247.58
Добрич областен управител 4 487.14
зам.-областен управител 3 715.92
зам.-областен управител 3 222.67
Ловеч областен управител
зам.-областен управител
зам.-областен управител 313.56
Монтана областен управител 3 497.60
зам.-областен управител
зам.-областен управител
Перник областен управител 1 461.19
зам.-областен управител 1 108.44
зам.-областен управител
Плевен областен управител 676.98
зам.-областен управител 633.57
зам.-областен управител 630.54
Разград областен управител 4 416.16
зам.-областен управител 2 712.29
зам.-областен управител
Русе областен управител 54.87
зам.-областен управител 54.87
зам.-областен управител 713.35
Сливен областен управител 2 621.36
зам.-областен управител 2 060.09
зам.-областен управител 2 060.09
Бургас областен управител 3 200.00
зам.-областен управител 2 483.24
зам.-областен управител 2 014.00
зам.-областен управител
Софийска област областен управител 2 351.70
зам.-областен управител 1 450.21
зам.-областен управител 979.87
зам.-областен управител 979.87
София - град областен управител 2 234.11
зам.-областен управител 2 234.11
зам.-областен управител
Търговище областен управител 4 920.54
зам.-областен управител 3 667.08
зам.-областен управител 3 667.08
Хасково областен управител 400.00
областен управител-бивш 392.00
зам.-областен управител 700.00
Шумен областен управител
зам.-областен управител 2 069.49
Ямбол областен управител
зам.-областен управител 766.65
зам.-областен управител 766.65
Силистра областен управител
зам.-областен управител
зам.-областен управител
областен управител - бивш
зам.-областен управител - бивш
Стара Загора областен управител 1 991.11
зам.-областен управител 2 421.47
зам.-областен управител
Кюстендил И.д. областен управител
зам.-областен управител
зам.-областен управител
Видин областен управител
зам.-областен управител 1 188.78
зам.-областен управител 1 190.00
Кърджали областен управител 1 142.21
зам.-областен управител 632.00
зам.-областен управител 627.46
Варна областен управител 3 202.00
зам.-областен управител 2 876.00
зам.-областен управител 2 330.00
Габрово областен управител
зам.-областен управител
зам.-областен управител
Пазарджик областен управител 1 475.00
зам.-областен управител 1 074.00
зам.-областен управител 1 074.00
Пловдив областен управител 1 053.56
зам.-областен управител 2 069.96
зам.-областен управител 766.66
Смолян областен управител 180.00
зам.-областен управител 180.00
зам.-областен управител
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ: 105 667.60СПРАВКА
Дарени средства от министрите и членовете на политическите кабинети

Министерство Длъжност Възстановена сума за 2009 г. Възстановена сума за 2010 г. Възстановена сума за 2011 г. Общо Дарени средства

1 2 3 4 5 6 7

МИЕТ министър 35 000.00 37 000.00 72 000.00 72 000.00
МИЕТ началник на политически кабинет 9 950.00 9 950.00 9 950.00
МТИТС зам.-министър 1 293.00 1 293.00 1 293.00


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар