*
Борба с вредителите

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ВИДИН ОТКРИ ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

|
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ВИДИН ОТКРИ ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Инж. Цветан Асенов – Областен управител на област Видин, откри второто заседание на Областния Консултативен съвет за икономическо развитие в област Видин – сектор Земеделие. Консултативният съвет се учреди по инициатива на инж. Цветан Асенов в края на март 2012г. с действащи два сектора: Земеделие и Малки и средни предприятия. Днешната среща се проведе в Конферентния център на Областна администрация Видин и в нея взеха участие зеленчукопроизводители, овощари, представители на държавната и местна власт в областта. Областният управител представи на аудиторията осемте мерки за стимулиране на бизнеса в област Видин. Мерките са предложени от представители на малките и средни предприятия, на провелото се в началото на май заседание на Областния Консултативен съвет за икономическо развитие в област Видин – сектор Малки и средни предприятия. Постъпилите предложения на бизнеса са обобщени и прецизирани от работна група в Областна администрация Видин, и са изпратени на вниманието на министрите Симеон Дянков, Делян Добрев и Томислав Дончев. Ася Петрова от Областна служба за съвети в земеделието - Видин, представи пред заинтересованите страни мерки за развитие на зеленчукопроизводството и овощарството. По данни на службата се наблюдава засилен интерес към зеленчукопроизводството в последните години на територията на общините в област Видин. Инвестиционно намерение за откриване на Борса за търговия на плодове  и  зеленчуци  представи  Валери  Савов – управител  на  фирма „М С О НЕТ.БГ“ ЕООД. Той акцентира върху предимствата на местната продукция – натурална, био продукция, като фактор за конкурентоспособността на местните производители. Валери Савов изрази готовност за съдействие при осъществяване на директен контакт между производители от област Видин и преработвателни предприятия от страната, и чужбина. Виталий Зарейчук – Управител на „Финтрейнинг.бг“ ЕООД, запозна аудиторията с предимствата при ползване на универсален органичен тор при отглеждането на плодове и зеленчуци. Зеленчукопроизводители от община Видин поставиха като проблем факта, че не са допустими бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони и поискаха да бъде обсъдена възможността за преразглеждане на изискванията за кандидатстване по програмата. На срещата се постави и въпросът за необходимостта от сдружаване на местните производители. Екипът на Областна администрация Видин изрази готовност за институционална подкрепа при решаване на поставените проблеми.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар