*
Борба с вредителите

ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВИДИН ПРАВИ ПРИЕМНА В БЕЛОГРАДЧИК

|
ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВИДИН ПРАВИ ПРИЕМНА В БЕЛОГРАДЧИК

Среща с общинската администрация, посветена на новия програмен период и открита приемна за Оперативните програми ще проведе утре, 17 януари 2013 г., в Белоградчик Областен информационен център-Видин. Срещата с администрацията е от 10,00 ч., началото на откритата приемна е от 11,00 ч. Целта на приемната е гражданите на място да получат информация за отворените процедури по Оперативните програми и възможностите за финансиране на проектни идеи със средства от Европейските фондове.   ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е изграден по проект № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център – Видин, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001.    


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар