*
Борба с вредителите

ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ ПРИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В ОБЛАСТ ВИДИН

|
ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ ПРИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В ОБЛАСТ ВИДИН

Под председателството на областният управител на област Видин Пламен Стефанов, в заседателната зала на Областна администрация – Видин, се проведе заседание на Областния съвет по сигурност. Той запозна членовете на съвета с актуалиризараната заповед за състава на Областния съвет по сигурност. Приет бе правилник, с който се урежда организацията и дейността на Областния съвет по сигурност. Една от основните задачи на съветът, е да подпомага областният управител, при организацията на задачите в област Видин, свързани с отбраната, които произтичат от законите и актовете на органите за ръководство на отбраната. Членовете на Областния съвет по сигурност приеха План за действие при временна закрила в област Видин. Той регламентира ресурсното осигуряване, силите за реагиране и осигуряването на подслон за приемане на лица, потърсили временна закрила. Съгласно Плана за действие при временна закрила са обособени четири пункта за първоначален прием на бежанци.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар