*
Борба с вредителите

ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - МОНТАНА СЕ ВКЛЮЧИ В ПРОЕКТ SEEMIG

|
ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - МОНТАНА СЕ ВКЛЮЧИ В ПРОЕКТ SEEMIG

През месец юни тази година Областна администрация Монтана и Националният статистически институт на Република България стартираха работа по международен проект с наименование „SEEMIG - Управление на миграцията и нейното влияние в страните от Югоизточна Европа”, с водещ партньор Унгарската централна статистическа служба.
Идеята на проекта е съсредоточена върху изпълнението на международни дейности, насочени към изготвяне на стратегии, основани на доказателства. Неговото финансиране се осъществява от Програмата за Югоизточна Европа на Европейския съюз.
SEEMIG има за цел по-доброто разбиране и справяне в дългосрочен план с проблемите на миграцията, човешкия капитал и демографските процеси в страните от Югоизточна Европа, както и на тяхното въздействие върху пазара на труда, националните и регионалните икономики. Основната цел на проекта е да се даде възможност на публичните администрации да разработват и прилагат политики и стратегии с помощта на усъвършенствани бази данни и емпирични доказателства.
За успешното реализиране на заложените в проекта дейности, програмата разчита на широка мрежа от партньори, научни институти, университети, статистически служби и органи на местната власт от осем страни (Унгария, Австрия, България, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия) и наблюдатели от други три държави (Албания, Грузия, Украйна).
Продължителността на проекта е от 01 юни 2012 до 30 ноември 2014 година.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар