*
Борба с вредителите

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА ЩЕ ЧИСТИ ПРОХОДА ВРАТЦАТА

|
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА ЩЕ ЧИСТИ ПРОХОДА ВРАТЦАТА

Работна среща за координиране на дейностите по Националната кампания „Да изчистим България за един ден„ се проведе днес в областна администрация - Враца. Тя бе ръководена от зам. областния управител инж. Валентин Литов. На срещата присъстваха експерти от Областна администрация, членовете на Областната комисия по екология и опазване но околната среда и общински координатори на Кампанията.

Представителите на общините информираха за създадената от тях организация за почистване на населените места. Маркирани са замърсените зони, за които общинските администрации разполагат с ресурс за почистване. Определени са пунктовете за раздаване на ръкавици и чували, в близост до местата за почистване и в общинските администрации и кметствата. Местата, на които трябва да се оставят пълните чували са непосредствено до площадките за сметосъбиране, там където това е възможно. За останалите събрани отпадъци, които не могат да бъдат придвижени до площадките, ще се подава информация на определените от всяка община телефони или на „зелените телефони“ в РИОСВ Враца и Областна администрация – Враца. Създадена е необходимата организация за извозване на отпадъците до най-близкото депо.

Стартът на инициативата в общините е в периода 9 ч. – 10 ч. на 12 май.

Координаторът за кампанията от Областна администрация - Враца запозна присъстващите с последните Указания за начина на предоставяне, ползване и отчитане на боновете за гориво, предоставяни от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за кампанията „Да изчистим България за един ден”. Чрез тези ваучери МОСВ осигурява 60 хил. лв. за цялата страна за покриване на разходите по транспорт за извозване на несъбраните чували след 12 май. Средства ще се дават само за превозни средства общинска или държавна собственост.

За постигане на по-добра ефективност при реализирането на инициативата в Областна администрация и РИОСВ ще бъдат открити „Зелени телефони”, на които експерти ще оказват съдействие. „Зелените телефони” – 092 661 429 в Областна администрация и 092 629 211 в РИОСВ ще бъдат отворени за обаждания на 11 и 12 май /петък и събота/. „Зелените телефони” на 12 май (събота) ще бъдат отворени от 9.00 до 19.00 часа. Всяка община от областта ще има свой „Зелен телефон”, на който доброволци и граждани да се обаждат за съдействие.

По данни от щаба на организаторите bTV Медия Груп, почистването в Област Враца ще бъде заснето от хеликоптер и отразено в медията.

Екипът на Областна администрация - Враца ще се включи в инициативата на 12 май и ще почисти района около Прохода Вратцата.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар