*
Борба с вредителите

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ВИДИН ПОДКРЕПИ КАМПАНИЯТА „ВЛЕЗ В ЧАС”

|
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ВИДИН ПОДКРЕПИ КАМПАНИЯТА „ВЛЕЗ В ЧАС”

Заместник областният управител на област Видин, г-жа Елка Георгиева, бе гост на учебно занятие в Гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ - град Видин, организирано в рамките на кампанията „Влез в час с данъците“. Инициатори на кампанията са Националната агенция за приходите, Министерството на образованието, младежта и науката, в партньорство с организация „Глобални библиотеки – България”. Целта на инициативата е да се повиши информираността на учениците, относно данъчната и осигурителната политика на държавата, както и формиране на позитивна нагласа у младите хора към плащането на данъци и осигурителни вноски. Г-жа Георгиева поздрави инициаторите на кампанията за иновативното решение да влезнат в класните стаи и още в гимназиалния клас да запознаят децата с част от техните бъдещи отговорности. Милена Борисова, главен експерт в офиса на НАП – Видин, в занимателен формат, запозна учениците с видовете данъци и осигурителни вноски в държавата, както и с необходимостта, и ползите от тяхното изрядно плащане. В занимателна игра по групи, децата сформираха „мини правителства“. Всяка една група, трябваше да даде своето предложение за процентно разпределение на бюджета по сфери. След практическата игра, г-жа Елка Георгиева поздрави учениците, за изразената обществена позиция и наличието на визия за развитие на държавата.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар