*
Борба с вредителите

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА СТАРТИРА РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ

|
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА СТАРТИРА РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ

Областна администрация – Враца стартира Регионална програма за заетост. Тя е утвърдена със заповед № РД 01-15/13.01.2012 на Министъра на труда и социалната политика. За нейното финансово обезпечаване Областна администрация – Враца е сключила договор с Агенция по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда“ – Враца. За реализиране на Програмата за Областна администрация - Враца са определени средства в размер на 88 320 лв. За изпълнение на дейностите по невъоръжена денонощна охрана са назначени 40 безработни лица за срок от 6 месеца в 8 населени места от Община Враца: с. Баница, с. Тишевица, с. Голямо Пещене, с. Девене, с. Мраморен, с. Чирен, с. Згориград, с. Паволче. Във всяко кметство ще има по един екип от пет пазачи - НВО, които ще дежурят по график. Основните им задължения са обход и охрана на поверените имоти и улиците в населеното място, предотвратяването на опити за кражба и други противообществени прояви, като се държи връзка с органите на МВР.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар