*
Борба с вредителите

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВРАЦА ПРЕДСТАВЯ СХЕМА „НА ПЪТ”

|
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВРАЦА ПРЕДСТАВЯ СХЕМА „НА ПЪТ”

На 22.01.2013 г. (вторник) от 13:30 ч., в сградата на Областен информационен център – Враца ще се проведе среща с представители на бизнеса. На срещата ще бъде представена схема „На път“, която дава възможност на работодателите да осигурят транспорт до работното място на служителите си със средства от Европейския съюз. На срещата ще бъде предоставена информация за изисквания към кандидатите, допустими дейности и срок за подаване на проектните предложения.    ОИЦ – Враца е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар