*
Борба с вредителите

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВИДИН ПРОВЕДЕ ОТКРИТА ПРИЕМНА В БЕЛОГРАДЧИК

|
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВИДИН ПРОВЕДЕ ОТКРИТА ПРИЕМНА В БЕЛОГРАДЧИК

Среща с общинската администрация, посветена на новия програмен период и открита приемна за Оперативните програми проведе днес в Белоградчик Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). Кметът на община Белоградчик Борис Николов, заместник-кметът Росен Младенов и служители в общинската администрация бяха запознати с правната рамка на процеса на програмиране и същността на програмирането (от раждането на една идея до нейната реализация). Готовността за новия програмен период (2014-2020 г.) е от изключителна важност за община Белоградчик, чиято проектна активност от 2007 г. до момента (8 договора по Оперативните програми на обща стойност 5 006 090 лв.) я нарежда на първо място по договорени средства сред 10-те по малки като брой население общини на област Видин. В Белоградчик ОИЦ-Видин проведе първата от поредица открити приемни в общините, които ще се осъществят през 2013 г. Целта на приемната бе гражданите на място да получат информация за отворените процедури по Оперативните програми и възможностите за финансиране на проектни идеи със средства от Европейските фондове. ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е изграден по проект № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център – Видин, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар