*
Борба с вредителите

НЗОК РАЗРЕШИ НА ЛЕКАРИТЕ ДА НАДВИШАВАТ С 10% БРОЯ НА НАПРАВЛЕНИЯТА ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

|
НЗОК РАЗРЕШИ НА ЛЕКАРИТЕ ДА НАДВИШАВАТ С 10%   БРОЯ НА НАПРАВЛЕНИЯТА ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

Общопрактикуващите лекари и специалисти могат да надвишават с допълнителни 10% определените им регулативни стандарти – брой медицински направления за консултация и стойност на назначените медико-диагностични изследвания, без предварително разрешение от НЗОК и без компенсация в следващото тримесечие.  Надвишението се допуска само за текущото тримесечие и не може да бъде прехвърляно в следващите. Освен първоначалните 10% те имат възможност да  превишават регулативните стандарти и с още 15%, но са длъжни да компенсират надвишението през следващото тримесечие. Неусвоените направления от предходното тримесечие могат да бъдат усвоени през текущото. Това стана възможно след промяна от Надзорния съвет на НЗОК в правилата за реда за определяне на броя направления за специалист и за медико-диагностични изследвания, определени за 2013 г. НЗОК ще може да определя допълнително направления преди изтичане на календарното тримесечие в случай на необходимост.
Преди да се определят индивидуалните брой/стойности, РЗОК заделя резерв не по-малко от 5 на сто от общия брой/стойност, определен от ЦУ на НЗОК. По новите правила този резерв се сформираше в НЗОК. За първото тримесечие РЗОК-Враца е разпределила общо 38 684 бр. направления за консултация или провеждане на съвместно лечение (бл. МЗ-НЗОК №3) и още 462 458 лева за изследвания. От общият брой талони за общопрактикуващите лекари са отпуснати 32 262 бр. медицински направления бл.№3 и 261 807 лв. за изследвания. За специализираната извънболнична медицинска помощ са разпределени 6 422 бр. медицински направления и 166 711 лв. за изследвания. Освен тях на лекарите предстои да бъдат раздадени допълнително още 2624 броя медицински направления за консултация, 147 броя талони за извършване на високоспециализирани медицински дейности и 24 340 лева за медико-диагностични изследвания.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар