*
Борба с вредителите

НУ „ИВАН ВАЗОВ” ВЪВ ВРАЦА – МОДЕРНОТО УЧИЛИЩЕ!

|

Впечатляващо и респектиращо. Така най-кратко може да се опише НУ „Иван Вазов” във Враца. Перфектна сграда, идеална чистота, изобилие от отлично поддържани цветя и безупречен ред. Класни стаи, занимални, столова – всичко говори за изключителен ред и дисциплина. Видно е, че работещите в това училище имат основната задача не само да обучават децата, но да ги обгрижват, да ги карат да се чувстват комфортно и сигурно. Потвърждание на първите впечатления дава срещата с педагогическия екип. Изключително амбициозни, модерни и обладани от желание да се развиват и усъвършенстват. Всъщност, реализацията на поредния проект е и повода да посетим НУ „Иван Вазов” във Враца. Училището е партньор по проект „Да мислим нашите деца!”,  по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Водеща организация е Фондация „Програма стъпка по стъпка”. Освен НУ „Иван Вазов” във Враца, партньори по проекта са Основно училище „Хр.Ботев”- Лом, СОУ „Св.св. Кирил и Методий” – Асеновград, ІV ОУ „ Ив. Вазов”- Монтана, VІІІ СОУ „Отец Паисий”- Монтана, ХІ ОУ „Хр. Ботев”- Благоевград, ОУ „Н. Вапцаров”- Асеновград, ОУ “Хр. Ботев” – Бургас и ОУ „Н. Обретенов”- Русе. „Иновативният модел за електронно обучение на учители, подобряването на учебната среда, достъп до образование и включване на семейството са основните цели, които искаме да постигнем с реализация на проекта”, каза директорът на училището Малина Николова. Основните дейности предвиждат подобряване на програмно-методическото и организационно осигуряване процеса на образователна интеграция и подпомагане на учениците от етническите малцинства за успешна реализация в училище.   „За да постигнем тези цели, е необходимо да направим няколко основни стъпки. 1.Анализ на средата за учене, планиране и адаптиране на учебното съдържание спрямо потребностите и възможностите на учениците. 2. Разработване на образователни  модули за електронно обучение на учители за повишаване на компетенциите за работа в мултиетническа среда чрез използване на обучителна платформа MOODLE. 3. Организиране и провеждане на обучения за участниците и проучване степента на удовлетвореност на учителите от проведените последващи обучения. В 21-ви век предизвикателствата пред учителите са големи. Само когато учителят се стреми към усъвършенстване и повишаване на квалификацията си, ще може да създаде условия да развива детския творчески порив така, че всяко дете да живее пълноценно и да придобива с радост допълнителни знания и умения”, допълни Малина Николова.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар