*
Борба с вредителите

НОВОГОВОРЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЦИ

|
НОВОГОВОРЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЦИ

kafene.net


"Родителите ще се насочат към социална услуга "Повишаване на родителски капацитет" - това е изходът, който вижда служителка на социалните служби за семейството, продало децата си на педофил. Може би, следвайки стилистиката, би трябвало да се каже "преотстъпило за временно възмездно ползване"?За последните години в българската бюрокрация се роди чудовищен новоговор, отчасти плод на невинаги грамотен превод на европейски документи, отчасти на политическа коректност, в която българите винаги са по-католици от папата, но най-вече на духовна пустота. И ако става дума за програми в земеделието, пътното строителство и развитието на селските райони, този език не дразни толкова. Материата е суха и изисква техническа терминология и строго определени начини за отчетност.В социалната област, образованието и грижата за детето нещата обаче са ужасяващи. И тук става дума за пари, естествено, при тово много, но липсва всичко останало, което всъщност е целта на тези дейности.Думата "грижа" е заменена със "социална услуга". Всеки път, когато избухне скандал с бито /обикновено казва се малтретирано/ дете, с 13-годишна майка или продадено бебе, се появяват едни чиновнички, които говорят като технолози, обясняващи промишления добив на сярна киселина. Очевидно на всичките тях на семинари и обучения им се втълпява език, който е максимално далеч он нормалния начин на изразяване. А понеже вероятно повечето от тях нямат какво да кажат от себе си, могат само да повтарят втълпеното.И така се появават "превенция на отклоняващото се поведение при децата и работа с деца с отклоняващо се поведение", "училища-гнезда", малоумната формулировка "външно оценяване" вместо "изпит", "проактивен подход към високорискови общности".На официалната страница на Агенцията за закрила на детето може да се прочете следното: "Комплексите за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) са изградени в рамките на Проекта като алтернатива на институционалната форма на грижа за деца, чрез предоставяне на услуги за подкрепа на децата и техните семейства. Услугите са развити в 9 от пилотните общини като предстои да стартира дейността си и КСУДС в Пазарджик. Състоят се от Центрове за обществена подкрепа и Звена “Майка и бебе”. В 5 от КСУДС е сформиран и Център за деца на улицата."


Пак там: "Всеки Комплекс има своя специфика, която отговаря на потребностите и различния профил на рисковите групи деца в местната общност, както и различни практики, които се развиват чрез разработена от доставчиците на услуги методология на работа".Доставчици на услуги...Възпитанието услуга ли е?


Ето, как говорят хората, които определят политиката на държавата към децата и образованието. Само два примера от интервюта на ръководни фактори:- "Идеята за този период е освен разкриването на резидентни и съпътстващи услуги за деца да бъдат подкрепени и други алтернативи, за да има възможност за реакция и търсене на дом за всяко едно дете".- "Друга тенденция, която се забелязва при нас, е движението на учениците и тяхното напускане на София, което не е присъщо за столицата".Примерите могат да се продължат до безкрайност без от това да се промени общата картина на бюрократичност и бездуховност. Езикът всъщност е отражение на бездуховността на цялата дейност. На "услугите", които "се доставят". И точно затова българската действителност е такава, каквато е - освен на помощ, онези, които имат нужда, не могат да разчитат дори на човешка дума. Ще им бъде предложена услуга, например "повишаване на родителски капацитет".Междувременно децата /реципиенти на услуги, може би?/ слушат по цял ден от телевизора как, за разлика от използващите непонятния бюрократичен новоговор социални чиновници, високи фактори в държавата и близки им репортери фамилиарничат с престъпниците, все едно са им първи приятели: Шкафа, Гребеца, Папата, Вальо Бандита, Демби...Но това, както пишат братя Стругацки, е съвсем друга история.


ОЩЕ ОТ "ПОЛИТИКА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар