*
Борба с вредителите

НОВОГОДИШЕН БЛАГОСЛОВ

|
НОВОГОДИШЕН БЛАГОСЛОВ

В Р А Ч А Н С К А  М И Т Р О П О Л И Я
+ ВМК

За свидетели пред Вас призовавам

днес небето и земята: …

Избери живота, за да живееш ти

и потомството ти /Втор. 30:19/.


Възлюблени в Господа, братя и сестри епархиоти!

С току-що изреченото древно наставление и призив извлечени от глъбините на Вековечната книга – светата Библия, които имат и съвременно звучение и важат за всички ни, искам да изживея трепетно заедно със своите епархиоти Новогодишното си архипастирско приветствие до богодарувания ми клир и вярващо изпълнение.

Днес празнуваме Първия ден на Новата година и двойния църковен празник: Големия Господен ден – Обрезание, и царствения Василевден, поради което сърцата ни благодатно обнадеждени са обърнати към Господаря на времената с искрена благодарност и обща молитва.

Благоволителната Божия ръка е всякога простряна над всички нас, и Божиите милости и щедрости нямат край, стига мъдро да се вслушаме и възприемаме древния свещен апел за избиране на живота в богоблагословена пълнота.

И ето, по благия Божи Промисъл сме удостоени и днес да застанем на календарния превал на времето. Като никога до сега в този миг – „на връх Нова година“, ние осезателно усещаме остротата на властното време. Това наистина е предразполагащ повод за назидателен размисъл, за трезва оценка, особено тук в Божия дом, по отношение на изтеклото време – мъдър ли е бил нашият избор на благословен живот и ще има ли благодатни дни на сполука за предстоящото, за бъдното в Господа време!

Братя и сестри в Господа, свята е целта на избор в живота. Възвисена е мисията на човека, който избира живота в неговата евангелска пълнота. Свещената библейска повеля: „Избери живота, за да живееш ти и потомството ти“ изпълва сърцата на вярващите с духовна надежда през Новата 2012 година да имат богоблагословен живот в здраве и щастие!

Всички, като сме на страната на живота и спасителната небесна благословия нека да излъчваме лъчи на божествена правда, мъдрост и доброта. Според нашите сили да добавяме нови прилози на вяра и родолюбие, та да бъде Новата година наистина библейски избрана за мирен и благодатен живот, а в българското ни битие да има материално и духовно възмогване; за Църквата ни мирно единение; за Врачанската свети Софрониева епархия целокупност и духовен напредък; за град Враца, като епархийски център, както и за региона благотворност във всички житейски посоки и за лично възрастване и нравствено съвършенство на всеки образ човешки.

Тъй Новогодишната ни обща молитва песенно-поетично ще има следната изразимост: Простри десницата си Боже в този Новогодишен час и направи в света да може всеки щастлив да е от нас!

Честита Нова година. Многолетие и здраве за всички. И за богоносните именници во здравие и во спасение. Многая и благая лета. Амин! Амин! Амин!


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар