*
Борба с вредителите

НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ

|
НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време с променливи граници от 7,30 ч. до 18,30 ч., със задължително присъствие от 10 ч. до 16 ч., при съблюдаване на задължителното отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден, е установено за работещите в централната и областните администрации.  Правителството прие днес две постановления, с които се изменят Устройственият правилник на областните администрации и устройствените правилници на Министерския съвет и министерствата. Целта на промяната е да се повиши ефективността на изпълнението на служебните задължения на служителите чрез постигане на баланс между работата и личния живот.    


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар