*
Борба с вредителите
ВИДИНСКИЯТ БИЗНЕС С ИНТЕРЕС КЪМ ПРОЦЕДУРИ ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

ВИДИНСКИЯТ БИЗНЕС С ИНТЕРЕС КЪМ ПРОЦЕДУРИ ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

До 90% е интензитета на финансовата подкрепа по една от процедурите

Представителите на бизнеса в област Видин, които посещават офиса на Областен информационен център-Видин, проявяват интерес към процедури "Подкрепа за внед...

ВИДИНСКИЯТ КМЕТ ОТЧЕТЕ ПЪРВИТЕ 100 ДНИ УПРАВЛЕНИЕ

ВИДИНСКИЯТ КМЕТ ОТЧЕТЕ ПЪРВИТЕ 100 ДНИ УПРАВЛЕНИЕ

Кметът на Община Видин Огнян Ценков представи на пресконференция отчета за свършената работа през стоте дни, изминали от встъпването му в длъжност. На нея присъстваха също двамата заместник-кметове – инж. Цветан Асенов и Венци Пасков, както и секретарят на общин...

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско нап...

ВИДИНСКИЯТ БИЗНЕС С ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

ВИДИНСКИЯТ БИЗНЕС С ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Представителите на бизнеса в област Видин, проявиха голям интерес към двете актуални процедури за иновации в предприятията, които се финансират от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. На проведения днес от екипа на Областен ин...

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВИДИН ОБСЪДИХА МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВИДИН ОБСЪДИХА МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Срещата с представители на институции, работещи с деца в риск, се проведе по инициатива на заместник областния управител Елка Георгиева  

Мерки за намаляване на преждевременно напусналите образователната система обсъд...

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско нап...

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско нап...

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско нап...

ЗАПОЧВА АКЦИЯ СРЕЩУ БЯС ПО ЛИСИЦИТЕ

ЗАПОЧВА АКЦИЯ СРЕЩУ БЯС ПО ЛИСИЦИТЕ

11 330 373.6 лева ще струва ваксинирането до 2017 година. 2/3 от средствата идват по линия на ЕС. Това е втората кампания срещу заразата. Началото е поставено през 2009 г. и е било на стойност 12 986 412 лв. без ДДС. Любопитно е, е че и двете обществени поръчки с...

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско нап...

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско нап...

СЪВЕТНИЦИ ОТ БСП: НЕ ВЛЯЗОХМЕ В ЗАДКУЛИСНО СЪГЛАШАТЕЛСТВО

СЪВЕТНИЦИ ОТ БСП: НЕ ВЛЯЗОХМЕ В ЗАДКУЛИСНО СЪГЛАШАТЕЛСТВО

„ГЕРБ имат цялата власт – президент, министър-председател, кмет и договорено мнозинство в Общински съвет Видин. Кметът на Общината има пълния комфорт да управлява и в това всесилие има нужда от коректив, какъвто ние ще продължим да бъдем. Защото един от пр...

ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ ПРЕДСТОИ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВИДИН ЗА 2015 г.

ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ ПРЕДСТОИ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВИДИН ЗА 2015 г.

От 4.04.2016 г. до 22.04.2016 г. ще бъде извършен одит на Годишния финансов отчет за 2015 г. на Община Видин от Сметната палата. Одитната задача е включена в Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2016 г. Одитът на общината се отнася за периода от 1.01.2...

 
facebook twitter google + reddit you tube rss