*
Борба с вредителите

НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В НОВО СЕЛО

|
НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В НОВО СЕЛО

Три нови работни места ще бъдат разкрити през април в Ново село- шанс за трудова реализация на хора, които са с над 50% увреждания. Две места са за куриер и охрана, като дейността ще бъде с продължителност 12 месеца. Пазач - портиер за изграждащата се "Къща на срещите" ще назначи за 6 месеца Народно читалище "Земеделец- 1874". Годишният план за развитие на социалните услуги и дейности през 2012 година предвижда предлагането на девет услуги- Домашен социален патронаж с капацитет на обслужване 70 души; Личен асистент за 14 потребители; Център за обществена подкрепа на деца; Преходно жилище за 12 деца сираци или деца от социално слаби семейства; два Центъра за настаняване от семеен тип; Обществена трапезария; Дом за деца, лишени от родителска грижа и Дневен център за стари хора, с капацитет 20 обгрижвани възрастни.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар