*
Борба с вредителите

НОВИ НАЧАЛНИ ТРЪЖНИ ЦЕНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

|
НОВИ НАЧАЛНИ ТРЪЖНИ ЦЕНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Изменение на началните тръжни цени за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд ще трябва да гласуват местните парламентаристи. Промяната се налага, за да се постигне синхронизация с началните тръжни цени за стопанската 2012/2013 година, определени със заповед на министъра на земеделието. Предложение за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на пасища, мери, ливади, ниви и др. вид земеделски земи от общинския поземлен фонд внася кметът инж. Николай Иванов. Георги Петков Кръстев е експертът, който ще бъде предложен да поеме управлението на горските територии, собственост на Община Враца. Утвърждаването му от общинския съвет ще реши необходимост, отлагана повече от година. Георги Кръстев е завършил техникум по горско стопанство и дървообработване “Сава Младенов” – Тетевен. Притежава средно специално образование, специалност “Горско стопанство и дърводобив”.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар