*

НОВИ ЦЕНИ НА ВОДАТА И ВЪВ ВРАЦА

|
НОВИ ЦЕНИ НА ВОДАТА И ВЪВ ВРАЦА

Врачани също не останаха подминати от увеличаване цената на водата. Новите ставки са одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Доставяната вода на потребителите от 1.36 лв./м3 става 1,41 лв./м3. Цената за услугата отвеждане на отпадъчни и дъждовни води се увеличава с 0.01лв – от 0.20лв./м3 става 0,21лв./м3.  С 0.02лв. нараства и цената за пречистване на отпадъчни води за битови – от 0.26лв./м3 вече е 0.28 лв./м3. Нарастване на цените има и за пречистване на отпадъчната вода за промишлени потребители, според степента на замърсеност, съответно с 0.03, 0.04 и 0.05лв. Причините за увеличението на водната услуга за потребителите е главно целта да се компенсират драстичните увеличения за ВиК-оператора на таксите „Водовземане” и „Заустване”, влезли в сила от 01.01.2012г, както и увеличената още на 01.07.2011г. цена на електроенергията.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар