*
Борба с вредителите

НОВ ПРОЕКТ

|
НОВ ПРОЕКТ

Община Козлодуй ще реализира нов проект по Оперативна програма „Административен капацитет. Основната цел на проекта е постигане на добро управление, разработване и прилагане на политики и закони, ориентирани към действителните потребности на обществото, с широко участие на гражданите. Дейностите по проекта са насочени към Общинския съвет, общинската администрация и структури на гражданското общество на територията на община Козлодуй. Проектът е с продължителност 18 месеца и е на стойност 263 240,00 лева. През този период ще бъдат направени анализи на социално-икономическото състояние на общината, на силните и слабите страни на територията, оценка на изпълнението на общинските стратегии.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар