*
Борба с вредителите

НОВ ПРОЕКТ СТАРТИРА ОБЩИНА КУЛА

|
НОВ ПРОЕКТ СТАРТИРА ОБЩИНА КУЛА

Уникален за областта проект за разработване на стратегически документи стартира Община Кула. 
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” и по него се предвижда да бъдат разработени стратегии за общинската собственост и туризма. Дейностите по проекта „Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Кула” предвиждат също провеждането на социологическо проучване, което ще е база за разработването на Общински план за развитие на община Кула за периода 2014 – 2020 година. Заложено е също изготвяне на програма за реализацията на общинския план, събиране на статистическа информация и предварителен анализ за изготвянето на Стратегия за управление на общинската собственост и Стратегия за развитие на туризма в община Кула. След разработването на програма за реализация на общинския план за развитие, ще се идентифицират четири проекта от програмата, които да бъдат подготвени за изпълнение. 
За изпълнението на дейностите по проекта ще бъдат обучени 20 служители от общинската администрация и кметствата в общината, както и 10 представители на неправителствени организации, 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар