*
Борба с вредителите

НЕОСИГУРЕНИТЕ БРЕМЕННИ ЖЕНИ ЩЕ ПОЛЗВАТ ПО ЕДИН ПРЕГЛЕД ПРЕЗ 2013 Г.

|
НЕОСИГУРЕНИТЕ БРЕМЕННИ ЖЕНИ ЩЕ ПОЛЗВАТ ПО ЕДИН ПРЕГЛЕД ПРЕЗ 2013 Г.

През 2013 г. НЗОК ще заплаща за нови медицински дейности като финансирането за тях ще се осъществява чрез трансфери от Министерството на здравеопазването. Съгласно бюджета на НЗОК за 2013 г. са определени приходи и трансфери в размер на 2 710 276 млрд.лв. Определен е и резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 269 033 млн.лв. Чрез промяна в Закона за здравното осигуряване се дава възможност здравната каса да финансира ваксините за задължителните имунизации и реимунизации Освен тях към НЗОК преминават още интензивното лечение, диспансеризацията на пациенти с психични и кожно-венерически заболявания и инвитро процедурите, които включват всички медицински дейности, свързани с хормоналната терапия на пациентите с репродуктивни проблеми. Освен безплатното раждане от тази година здравната каса ще заплаща един акушеро-гинекологичен преглед и изследвания за здравно неосигурените бременни жени. Прегледите и изследванията се извършват от лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ по акушерство и гинекология и от медико-диагностични лаборатории. През 2013 г. е предвидено заплащане от НЗОК и за високоспециализирана диагностика и за роботизирана лапароскопска хирургия в размер на 9 млн.лв. Поради неприемане на Националния рамков договор /НРД/ за  медицинските дейности за 2013 г. от БЛС, ще се прилага действащия до момента НРД за медицинските дейности за 2012 г. Договорите с изпълнителите на извънболнична и болнична медицинска помощ продължават своето действие като предстои да бъдат анексирани след изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване.    


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар