*
Борба с вредителите

НАШИЯТ ПРИНОС КЪМ КРАЕЗНАНИЕТО

|
НАШИЯТ ПРИНОС КЪМ КРАЕЗНАНИЕТО

Рожденият ден на Регионално краеведско дружество съвпада с празника на българските студенти – 8 декември. На тази дата преди две години (2009) бе възстановена организираната краеведска дейност, прекъсната за дълъг период от време в град Враца. Тридесет ентусиазирани изследователи на историята на родния край от Врачанска област станаха член-учредители на дружеството, клон към Съюза на краеведите в България.             Въпреки все още „младата” ни възраст, ентусиазмът, с който започнахме своята дейност и това, което постигнахме, ни отреди достойно място сред учредените в периода 1990-2008 г. краеведски дружества от цялата страна. Това беше отбелязано и на провелия се на 7 и 8 октомври 2011  г. във Велико Търново Шести конгрес на Съюза на краеведите в България.             Каква е нашата равносметка за тези две години? Освен организационното укрепване (вече имаме 40 членове), през м. април 2010 г. и 2011 г. проведохме Първите и Вторите самостоятелни краеведски четения, в които бяха представени  общо 27 краеведски проучвания. Голям успех за нас беше съставянето на сборника от Първите четения, издаден с финансовата подкрепа на Община Враца и Общински фонд „ Култура” към ОбС - Враца. В процес на подготовка е и сборникът от Вторите четения, за издаването на който се надявам да намерим средства, колкото и трудно да е това в днешно време. На Шестата, Седмата и Осмата регионална краеведска конференция “Миналото на родния край – послание към бъдещето”, организирана от отдел “Краезнание” на Регионална библиотека  “Хр. Ботев” участваха със свои материали 23 членове на дружеството. На последната конференция (2011) освен представените 7 разработки на наши представители, участва и Огнян Пищиков (консултант на ученическа експедиция) и Мария Божковска – р-л на ученическо поселищно проучване. В навечерието на 3 март, националния празник на България, в СОУ „Христо Ботев” гр. Враца се състоя учредително събрание на секция „Млад краевед” към Регионално краеведско дружество – Враца. Съорганизатори на събитието бяха Регионална библиотека „Христо Ботев”, Териториален държавен архив, Регионален исторически музей и 7 училища от града. Със задоволство трябва да отбележа, че на Осмата краеведска конференция много добре се представиха младите краеведи от клуба с ръководители Иванка Анастасова, Зоя Йончева, Галина Миткова, Даниела Велчовска,  Ели Николова, Малина Тодорова, Цеца Василева и Мая Антова и консултантите Огнян Пищиков, Мария Божковска, Нарцис Торбов. Издателската дейност на краеведското дружество решихме да обединим в  поредицата „От Дунав до Балкана”. В нея ще излизат сборниците с материали от четенията и самостоятелни книги със собствен ISBN на онези наши членове, които желаят това.  Вече са факт първите две книги от тази поредица – “Шарената река на времето” на Цветана Евгениева и “Църквите и паметниците на село Зверино” на Ивана Захариева (2011). Под печат е и „Бистрешки манастир „Св. Иван Рилски – Пусти (Касинец)“ с автори Пламен Иванов, Калина Тодорова и Весела Пелова.


ОЩЕ ОТ "КУЛТУРА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар