*
Борба с вредителите

НАПОМНЯНЕ ОТ НАП КЪМ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

|
НАПОМНЯНЕ ОТ НАП КЪМ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомня НАП Монтана. Те задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване, а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”. Самоосигуряващите се лица могат да изберат да внасят осигурителните си вноски на по-висок процент и да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица). Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. В този случай обаче, напомня НАП Монтана, самоосигуряващите се нямат право на обезщетения в определени ситуации (например т. нар. „майчински” при бременност и раждане).

Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година.

В 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност самоосигуряващите се определят вида на осигуряването си, като подават декларация по утвърден образец в компетентната териториална дирекция на НАП. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година не може да се променя вече избраният и деклариран вид осигуряване.

Декларациите се подават в офисите на НАП лично или чрез упълномощено лице или по пощата с обратна разписка.

Повече информация и консултации за попълването на данъчни и осигурителни декларации може да се получи на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар