*
Борба с вредителите

НАП-ОФИС ВРАЦА С 216 ПРИКЛЮЧЕНИ РЕВИЗИИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

|
НАП-ОФИС ВРАЦА С 216 ПРИКЛЮЧЕНИ РЕВИЗИИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Приключилите ревизии през  2012 година в офис на НАП  Враца са 216. Относителният дял на ревизионните актове с разкрити приходи е 94,5%. Актовете със задължения над 10 хил.лв. са 151 и представляват 69,9% от общия брой, в сравнение с  м.г. са нараснали с близо 6%. Установените укрити данъчно-осигурителни задължения са в размер на 37.7 млн.лв., в т.ч. 28.9 млн.лв. – ДДС. Разкрити са и  7,5 млн.лв. – корпоративен данък и 606 хил.лв. невнесени задължения по здравно и социално осигуряване. Среден размер на допълнително установените задължения на един ревизионен акт – 175 хил.лв., средно на един инспектор – 2 млн..лв. Спрямо м.г. отчитаме ръст от 44% на разкритите приходи. Най-голям е размера на измамите при търговците на едро – 17,2 млн.лв., при търговците на зърнени култури допълнително установените задължения са 4.6 млн.лв., а задължените лица от търговията на дребно и автомобилните превозвачи извършващи транспортни услуги са укрили  2.7 млн.лв.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар