*
Борба с вредителите

НАД 100 000 КЛИЕНТИ НА ЧЕЗ ВЕЧЕ ПОЛЗВАТ ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА

|
НАД 100 000 КЛИЕНТИ НА ЧЕЗ ВЕЧЕ ПОЛЗВАТ ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА

Над 50 000 клиенти на ЧЕЗ се отказаха от хартиена фактура и се абонираха за електронния й вариант през 2012 г. От старта на услугата през август 2011 г. досега близо 100 000 клиенти на ЧЕЗ са предпочели да получават сметката си за електричество по имейл вместо в традиционната пощенска кутия. "Чрез избора на електронната фактура клиентите ни дават своя принос за опазване на околната среда. В резултат на отказаните хартиени фактури през 2012 г. са спестени 2,6 млн. листа хартия, или приблизително 14 тона хартия, и са спасени 336 дървета. Надяваме се удобството и екологичните предимства на услугата да бъдат оценени от все повече хора от различни възрасти и населени места", каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България. Наблюденията на компанията показват, че интерес към електронната фактура проявяват предимно хората в активна трудоспособна възраст между 30 и 50 години. Проучване на маркетинговата агенция "Прагматика" от ноември 2012 г. показа, че най-висок е интересът към услугата в София и големите градове на Западна България, поради по-добрата интернет обезпеченост, естеството на заетост и начин на живот. Анкетираните клиенти демострират сериозен интерес да се абонират за усугата в бъдеще – 40% при клиентите в София и 30% за клиентите извън столицата. Сред изтъкваните причини за придържане към хартиената фактура са погрешното схващане на голяма част от клиентите, че електронната фактура е обвързана с плащане по електронен път; навикът и нередовното използване на имейл/интернет. Освен безспорните си екологични ефекти, електронната фактура е по-сигурна и удобна алтернатива на хартиения носител. Тя е напълно легитимен документ, идентичен с хартиената версия. Изборът й дава достъп на клиентите до сметката им за електроенергия по всяко време и елиминира риска от недоставяне на фактурите поради грешен или непълен адрес. Електронната фактура е безплатна услуга и получаването й става чрез еднократна регистрация. Тя може да бъде направена през корпоративния сайт www.cez.bg, с обаждане на денонощната информационна линия на ЧЕЗ 0700 10 010 или в центровете за обслужване на клиенти в Западна България. Близо 70% от клиентите, заявили електронни фактури, са го направили чрез корпоративния уебсайт. Необходимата информация за абониране за услугата е клиентски номер и оторизационен код от хартиената фактура. Електронният документ се изпраща по имейл до 24 часа след издаването му.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар