*
Борба с вредителите

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА В ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ВЪВ ВРАЦА

|

На 16 февруари 2013 година, основно училище „Васил Левски” град Враца бе домакин на провелата се Национална кръгла маса на тема: „19 февруари – ден за преклонение пред паметта на Левски или празник на училищата, носещи неговото име”. Участие в дискусията взеха ученици от училища от град Карлово, град Ловеч, град Монтана и съответно – град Враца. Гости на тържеството бяха  и представители от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” доц.д-р Емил Спасов и др.; гости от НИМ град София – г-жа Д. Кръстева и г-жа Р. Проданова; г-жа Р. Цветкова старши експерт от РИО на МОНМ гр. Враца. Дискусията протече интересно, оживено, напрегнато като се даде възможност на всички в залата да изкажат свободно своето мнение и становище. Всички внимателно изслушваха участниците, техните тези и аргументите в тяхна полза. Темата предизвика интерес, а дискусията се оказа една добра възможност за водене на културен, интелигентен диалог за достигане до консенсус. Участниците в Националната кръгла маса след продължителна дискусия и представяне на аргументи, се обединиха около едно общо становище: Датата 19 февруари не може да бъде отбелязвана като празник, а ден за отдаване на почит и преклонение към Апостола – тържество на патрона на училищата, носещи името на Васил Левски; Това е тържествен ден за училищата в памет на Левски; Всяко училище по свое усмотрение избира дата за училищен празник за отбелязване на успехи и изяви на талантливи ученици в различни направления.                   За всички участници бяха предвидени награди, а най-активната в дискусията ученичка Нели Христова в 12 клас от ФСГ „Васил Левски” град Монтана, получи и специалната награда – цифров апарат от организатора на тази инициатива ОУ „Васил Левски” град Враца.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар