*
Борба с вредителите

НАБЛИЖАВА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНАТА ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

|
НАБЛИЖАВА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНАТА ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

Община Мездра напомня на гражданите, че наближава крайният срок - 31 март, за плащане на годишната такса за притежаване на куче. Годишната такса е 10 лв. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер на 1/12 от годишния размер за всеки месец до края на годината, вкл. за месеца на придобиването.

След този срок ще се извършват проверки и при констатирани нарушения ще се налагат глоби в размер от 20 лв. до 200 лв. на основание Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра.

Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за дейности, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

От такса за притежаване на куче са освободени:

• кучета на лица с увреждания,

• служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка,

• кучета, използвани от Български червен кръст,

• кучета, използвани за опитни цели,

• кастрирани кучета,

• кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обекти,

• ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

Освободените от такса собственици не са освободени от подаване на декларация за притежаване на куче.

Всеки от нас може да помогне в усилията на Община Мездра за овладяване популацията на безстопанствените кучета, ако:

• собствениците на домашни любимци декларират своето куче в Община Мездра и заплатят съответната такса,

• заведете своя домашен любимец на ветеринарен преглед, за да сте сигурни за вашето здраве и това на хората и на животните около вас,

• ако няма да ползвате кучето за разплод, е добре да го кастрирате, за да не допуснете нежелано потомство,

• домоуправителите впишат в домовите книги домашните любимци в своята етажна собственост, изисквайки регистрацията им в Община Мездра.

За контакти и допълнителна информация: тел. 0910 920 08, Общинска екологична инспекция - Мездра. 

 

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар