*
Борба с вредителите

НАБИРАТ РАБОТНИЦИ ЗА ИЗРАЕЛ

|
НАБИРАТ РАБОТНИЦИ ЗА ИЗРАЕЛ

Продължава набирането на професионални строителни работници за временна заетост в Израел от Агенцията по заетостта. Търсят се професионални строителни работници до усвояване на квотата от 3 500 работника по условията на подписаната Спогодба между Правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за набиране и осигуряване на временна заетост на граждани на двете страни.
Израел търси наши работници за:
- строителни работи – кофражисти (индустриален строителен кофраж, дървен кофраж) и арматуристи - 70% от общия брой необходими работници.
Разчитането на строителни планове е задължително. - керамични облицовки по подове и стени - 20% от общия брой необходими работници.
Разчитането на строителни планове е задължително. - мазилки – 10% от общия брой необходими работници.

Максималният срок на заетост на е 3.5 години, считано от датата на първото влизане в Израел.

Избраните български работници ще подпишат едногодишен трудов договор с възможност да бъде продължен. В договора ще бъдат отразени всички трудови условия.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
- да са български граждани;
- да са на възраст между 25 и 47 години;
- да не са работили в Израел;
- да нямат първа степен роднини, които да работят в Израел (с изключение на братя и сестри);
- да не са осъждани;
- да са медицински и физически подходящи за усилена работа в строителния сектор, при израелските климатични условия, включително и за работа на височини;
- да не страдат от следващите заболявания: туберкулоза, хепатит, сифилис, гонорея, СПИН.

Кандидатите трябва да отговарят на едно от следните алтернативни изисквания:
- да притежават диплома/удостоверение за завършено професионално
образование/обучение и да имат най-малко 3 години доказан професионален опит, отразен в трудовата книжка.
ИЛИ
- да имат 5 години доказан трудов стаж по съответните специалности, който да бъде отразен в трудовата книжка.

Минималната прогнозна месечна заплата на строителните работници в Израел е приблизително 1500 USD (1 щатски долар = 3.8 шекела) за 211 работни часа месечно. За всеки час извънреден труд се заплаща допълнително по завишена тарифа, съобразно броя на действително отработените часове.

Като допълнение към тази заплата, работодателят ще прави месечен депозит в размер на 180 USD (700 NIS -1 щатски долар = 3.8 шекела) по сметка на работника, която се държи от ПИБА (израелската служба по заетостта). Набраната сума, намалена с банковата такса и данъка, ще се изплаща/превежда на работника при напускането на Израел след приключване на трудовия договор. Веднъж годишно на работниците се изплаща премия.

За периода на заетостта на българските работници ще бъде осигурено подходящо жилищно настаняване и медицинска застраховка.
Повече информация относно условията за живот и работа в Израел може да намерите на http://www.az.government.bg/IntCooperation/Spogodbi/Israel/Narachnik.doc
Българските работници трябва да покрият разходите си за полетите до и от Израел. Те трябва да имат предвид също и разходите за медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, транспорт в България при оформяне на документите и превода, нотариалната заверка и легализацията на изискуемите документи.

Работник, за който се окаже, че на място в Израел не показва необходимите знания и умения по професията, ще бъде върнат за негова сметка в България.

От работниците не се изисква да заплащат комисиони за трудово посредничество или някакви други преки или косвени такси на когото и да е в Израел или в България.

В случай на оплаквания и въпроси, включително оплаквания относно незаконно събиране на такси, сигнализирайте в Агенцията по заетостта на е-мейл : az@az.government.bg

Документи на кандидати се набират постоянно в дирекции „Бюро по труда” в цялата страна.  Желаещите да кандидатстват по това предложение трябва да представят: 1. Заявление /по образец/
2. Копие от удостоверението за завършено образование/курс за професионално обучение (оригиналът трябва да бъде показан).
3. Копие от трудовата/осигурителна книжка (оригиналът трябва да бъде показан)
4. Желателно, но не задължително условие е кандидатите да имат издаден международен паспорт, на който се прилага копие на страницата с личните данни. Наличието на паспорт при кандидатстване ускорява процедурата на подбор от израелска страна.   Агенцията по заетостта ще изпраща в края на всяко тримесечие списъка с набраните подходящи кандидати на ПИБА - израелската служба по заетостта. ПИБА ще подбере на случаен принцип до 75% от предложените кандидати, като избраните работници ще получат трудови договори.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар