*
Борба с вредителите

НАБЕЛЯЗАХА МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА

|
НАБЕЛЯЗАХА МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА

На 12.12.2012 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Областна администрация – Монтана се проведе редовно заседание на Консултативния съвет по опазване на горите, рибата и дивеча в област Монтана. Заседанието бе ръководено от заместник областният управител Нина Петкова.
Представителите на Регионална дирекция по горите – Берковица и сектор „Рибарство и контрол” - Монтана представиха информация за състоянието и опазването на горските територии в област Монтана и дейността на сектор „Рибарство и контрол” за 2012 г.
Обсъдени бяха проблеми, свързани с опазване на горските територии, рибата и дивеча. Присъстващите се запознаха със Заповед № РД 09-1286/05.11.2012 г. на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов относно предприемане действия за осигуряване на безопасната експлоатация на язовирите и водостопанските системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите и добиването на дървесина и биомаса при осигуряване на проводимостта на реките и сервитутите съгласно Наредба № 7 от 22 декември 2003 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар