*
Борба с вредителите

НА ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ В ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ ЕМИЛ РАДЕВ ЗАПОЗНА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ С ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВОСЪДНИТЕ СИСТЕМИ

|

На публична лекция в Югозападния университет „Неофит Рилски“ евродепутатът Емил Радев запозна студенти и преподаватели със законодателния напредък, постигнат през настоящия мандат на Европейския парламент, в областта на дигитализацията на правосъдните системи.

При срещата си с ректора проф. д-р Николай Марин Емил Радев благодари за отправената покана и подари на университета енциклопедията „България в Балканските войни“. Евродепутатът е сред спомоществователите за издаването на книгата, която е част от трилогия за участието на България в двете световни и Балканските войни.

Във фокуса на публичната лекция на евродепутата бе общоевропейският подход в дигитализирането на съдебното сътрудничество. По думите на Емил Радев така се осигурява оперативна съвместимост за по-ефективен трансграничен обмен на данни между органите на държавите членки и по-добър достъп до правосъдие за гражданите и бизнеса в ЕС.

„Като докладчик участвах активно в работа по европейското законодателство в тази сфера. То се утвърди сред приоритети на ЕС, особено след COVID-пандемията, която ускори цифровия преход и показа колко е важно модернизирането на съдебните процеси“, поясни Радев. Той постави акцент върху компютъризираната система за комуникация в трансгранични граждански и наказателни производства (e-CODEX), която определи като „цифровия гръбнак“ на съдебното сътрудничество в ЕС.

В областта на наказателното право евродепутатът открои регламента за създаване на платформа за сътрудничество, която ще подпомага функционирането на съвместните екипи за разследване. Нови правила предвижда и регламентът относно цифровия обмен на информация по дела за тероризъм, който значително подобрява координацията между националните органи в ЕС с цел противодействие на трансграничната престъпност и тероризма.

Сред дискутираните теми бе и въздействието на системите с изкуствен интелект. Емил Радев припомни, че ЕС постигна споразумение по първия в света законодателен акт за изкуствения интелект. По повод употребата на изкуствения интелект в правосъдието той отново изрази категоричната си позиция, че модерните системи могат да бъдат полезни за анализ на големи обеми от данни например, но човешкият контрол върху решенията трябва да бъде гарантиран. В този контекст бяха обсъдени и чувствителни въпроси, свързани със защитата на личните данни и приложението на системите за лицево разпознаване.

Сред гостите на събитието бяха председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Анна Джумалиева, заместник-ректорите на Югозападния университет, деканът на Факултета по педагогика доц. д-р Янка Стоименова, заместник-деканът доц. д-р Даниела Томова, заместник-деканът на ПИФ доц. д-р Николай Попов, студенти, преподаватели и докторанти.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар