*
Борба с вредителите

На 18 април се отбелязва Европейския ден за правата на пациента

|
На 18 април се отбелязва Европейския ден за правата на пациента

Европейският ден за правата на пациента се отбелязва днес - 18 април. По този повод на всички граждани, посетили  днес приемната на РЗОК-Враца бяха раздадени информационни брошури с информация за правата на пациентите, съгласно Европейската харта и бяха разяснени различни здравноосигурителни казуси. Правата на пациента според Европейската харта са 14. Сред тях са право на профилактика, право на достъп, право на информация, право на съгласие, право на свободен избор, право на тайна и поверителност, право на уважение към времето на пациента, право на спазване стандартите на качество при медицинското обслужване, право на безопасност, право на достъп до иновации, право да се избегнат ненужно страдание и болка, право на персонализирано лечение, право на жалби и обезщетение. Работата с граждани в РЗОК е насочена към запознаване на техните права и задължения като здравноосигурени лица и съдействие за разрешаване на конкретни здравни въпроси. Ежедневно на място – в приемната на РЗОК или на посочените и оповестени телефони на касата, постъпват различни запитвания от пациенти, на които се дава своевременен и компетентен отговор. Най-често  гражданите с хронични заболявания се интересуват за вида и честотата на диспансерните прегледи, осъществявани за конкретното заболяване от лекарите специалисти, нивото на заплащане от НЗОК на различни лекарствени продукти, включени в Позитивно-реимбурсния списък, лечение по конкретна клинична пътека, за консумативи по КП, които НЗОК заплаща (и които не заплаща), за клинични пътеки за рехабилитация, възстановяването на здравноосигурителните права за лица, работещи в чужбина, процедурата при възстановяване на загубена здравна книжка, въпроси, касаещи освидетелстването и преосвидетелстването от ТЕЛК, вида и обема на профилактичния преглед, извършван от личния лекар и др. Хората се интересуват и за различни изследвания, заплащани от бюджета на РЗОК, както и от стойностите и обемите на заплащаната от РЗОК извънболнична дентална помощ Ако пациентите не са доволни от медицинската помощ, която получават на всички нива на здравноосигурителната система, могат да отнесат проблемите си до Националната здравноосигурителна каса – 1407 София, ул. „Кричим” №1 или в РЗОК-Враца на адрес -  ул. „Иваница Данчов” 2. Това може да стане и на следните телефони: националния телефон за консултации: 0800 14 800 и стационарен телефон в РЗОК – 092/686-124.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар