*
Борба с вредителите

МОДЕРНИЗИРАТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ЛОМ

|
МОДЕРНИЗИРАТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ЛОМ

"Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ "Найден Геров", ЦДГ№7 "Калинка", Детска ясла№1 и ОУ "Никола Първанов"- Лом е проект на община Лом, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013. Той е на стойност 3 418 091 лева и предвижда саниране на включените сгради и намаляване на енергийните разходи в тях чрез мерки за енергийна ефективност. Въвеждането на иновативни и интерактивни методи на обучение, които да направят образователния процес по- атрактивен и по-привлекателен за обучаващите се, също е сред специфичните цели на проекта, както и подобряването на достъпа до образование и осигуряването на възможност за пълноценно включване в него на представители на социални групи, които са в неравностойно положение - хора с увреждания, етнически малцинства и други.
В тази връзка е предвидено оборудване на класните стаи с интерактивни дъски, изграждане на модерни системи за видеонаблюдение в училищата и в детските заведения, както и на вътрешна интернет и комуникационна мрежа с цел оптимизиране и осъвременяване на ежедневните административни дейности в четирите образователни институции.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар