*
Борба с вредителите

МЛАДИТЕ СЕМЕЙСТВА МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ

|
МЛАДИТЕ СЕМЕЙСТВА МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ

НАП изисква само два документа, за да се ползва данъчното облекчение за ипотечни кредити, предназначено за млади семейства. Условията са към данъчната декларация да се приложи само документ, издаден от банката кредитозаемател, в който е описан размерът на направените лихвени плащания през годината. Второто изискване за ползване на облекчението е да се приложи и декларация от съпруга или съпругата, че няма да се възползва от намалението на данъка. Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от данъчната основа лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък. Условия Облекчението може да се ползва ако едновременно са изпълнени следните условия: Договорът за ипотечния кредит е сключен от лице, което има граждански брак. Поне единият от двамата съпрузи не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит. Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.  Данъчното облекчение за млади семейства не може да се ползва, ако за обезпечение служи друго жилище, а не закупеното с кредита. Облекчението може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата. Лицето представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за 2011 г. Важно е да се знае, че данъчното облекчение за млади семейства може да се ползва и от хора, които към момента на сключване на договора за ипотечен кредит не са имали сключен граждански брак, но имат такъв към края на календарната година, за която ще се ползва облекчението. Облекчението се ползва с подаването на данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица до 2 май 2012 г. в офиса на НАП по постоянен адрес. Към декларацията задължително трябва да приложите и документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера  на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата по ипотечния кредит за закупуване на жилище.   Допълнителна информация за ползването на данъчното облекчение за млади семейства можете да получите на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар