*
Борба с вредителите

МИНИСТЪР ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ ПОСРЕЩНА ВРАЧАНСКИ ДЕЦА /снимки/

|

Ученици от ОУ "Св. Кл. Охридски" в с. Тишевица и от ОУ "Хр. Ботев" в с. Паволче, община Враца, бяха гости в Министерството на вътрешните работи. Училищата работят активно по програма за намаляване на отпадането от училище на деца от ромски произход. Възпитаниците на школото в с. Тишевица представиха резултатите от учебния процес и работата на техния ученически парламент.
Малките гости бяха подготвили кратка програма, пресъздаваща атмосферата на Ромската нова година - Василица. Те сурвакаха за здраве вицепремира и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, който е и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.
Министърът насърчи децата да учат, да се вслушват в думите на преподавателите, които са техни приятели. Подчерта, че всички български граждани са равни по права и от всеки зависи да участва активно в живота на обществото и да се развива в избраната от него професия. Министър Цветанов се запозна с проблемите на училищата и изрази готовност да съдейства за намиране на решения. ОУ "Св. Климент Охридски" в с. Тишевица е добър пример за средищно училище. Освен отличната и добре поддържана материална база, то предлага целодневно обучение и столово хранене за всички ученици от пет населени места. В него са сформирани клубове по интереси, извънкласни дейности и СИП. Всички ученици изучават СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор”, който се ползва с особена популярност. В него участват и деца от неромски произход. Родителите са ангажирани под различни форми с дейността на училището, както и местните неформални ромски лидери.  Индикатор за високото качество на образованието в училището е фактът, че малкото български деца от Тишевица и околните села също се обучават в него.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"


box_title_arrow.gifКоментари

  • колегите от ДГ |

    Поздравления за г-н Костов и г-н Ненов !

box_title_arrow.gifНапиши коментар