*
Борба с вредителите

МЕСТЕН ПАРЛАМЕНТ

|
МЕСТЕН ПАРЛАМЕНТ

Две заседания ще проведе Общинския съвет във Враца на 20 февруари. В 10.00 часа ще бъде открита първата редовна сесия, на която ще бъде обсъждан и гласуван бюджета на Община Враца за 2012 г. Точките от дневния ред включват още питания към кмета, приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012г. и отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Враца за 2011г. В последната пета точка има място за питания на граждани. Второто – извънредно заседание ще се проведе в същия ден от 14.00 часа. То е свикано от председателя на Общински съвет – Враца инж. Петя Аврамова, заради върнати от Областния управител две решения на Общински съвет – Враца. Дневният ред на заседанието включва ново обсъждане на решенията за отпускане на безлихвен заем за фондация „Музеон” и сключване на договор за сигурност между Община Враца и Районно управление на „Полиция” – Враца. Двете заседания ще бъдат проведени в Аулата на СОУ „Христо Ботев”.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар